Free songs

Souhrn opatření proti šíření koronaviru – sportoviště

Společnost PRO-SPORT ČK, správce městských sportovišť, otevřel pro veřejnost:

1. Sportovní halu – konkrétní opatření najdete ZDE.
2. Plavecký bazén – konkrétní opatření najdete ZDE.
3. Další venkovní sportoviště, jako například atletický stadion, jsou v provozu za splnění podmínek pro sportování, viz opatření níže.
4. Městská dětská hřiště jsou přístupna veřejnosti dle vydaných opatření pro běžný pobyt ve veřejném prostoru.
5. Zimní stadion je uzavřen.

…………………..

VYHLÁŠENÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Na jednání 18. května 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 555 s příslušnými přílohami, kterým nově upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování.

Veškerá opatření dle Usnesení č. 555 jsou účinná ode dne 25. 5. 2020 od 00:00 hod.

Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky.

ČUS vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad v některých oblastech sportovních činnosti, a proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18. 05. 2020 č. 555, účinný od 25. 5.

Závěry z výkladového stanoviska:

1. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 300 osob, bez roušky, lze i související vnitřní prostory sportoviště. 

2. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro sportovce. 

3. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 300 současně přítomných osob za dodržení dalších podmínek. 

4. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 300 osob za dodržení dalších podmínek.  

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací – například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.


NAHORU