Free songs

Obecné informace o plaveckém klubu Hastrmánek

napsal / Úterý, 01 Březen 2016 / V kategorii Plavecká škola
 1. výuka v Hastrmánku probíhá celý školní rok. Běhěm školního roku proběhnou 3 kurzy září – listopad, leden – březen, duben – červen (v době školních prázdnin a státních svátků vyúka neprobíhá)
 2. cena za 10 lekcí výuky je 1.200,- Kč
 3. účastnit se mohou děti ve věku 3 – 10 let
 4. výuka probíhá ve velkém i malém bazénu každé úterý a středu ( vyberte si den, hodinu určí vedoucí plavecké školy podle plaveckých dovedností dítěte )
  • úterý 3 – 10 let: velký bazén od  17:30 – 18:30 a malý bazén od 16:00 – 17:00 a 17:00 -18:00
  • středa 3 – 6 let: pouze malý bazén od 17:00 – 17:45
 5. zápis do kurzu je možný na pokladně  bazénu, kde je  nutné uhradit nevratnou zálohu 200,- Kč
 6. při 4.lekci probíhají zápisy do dalšího kurzu – z organizačních důvodu je nutné o včasné zapsání, jinak budou volná místa doplněna novými zájemci
 7. možnost vrácení části kurzovného je řešena individuálně a to pouze v pádných případech jako je nemoc apod. na základě příslušného potvrzení (lékařská zpráva atd.)
 8. Co sebou? plavky, osušku, sprchový šampon, plavecké brýle = nejsou podmínkou. Z praxe doporučejem mít vše např. v igelitové tašce nebo pytlíku.

Další Vaše dotazy Vám zodpoví instruktor plavání na 1.lekci, těšíme se na setkání s Vámi a hlavně Vašemi dětmi!

Informace pro rodiče

Rodič si své dítě odvede do určených šaten, kde si ohlídá převlečení, osprchování, odvedení na bazén a posadí se na lavičku u oken, kde vyčká na příchod instruktorů plavání. Chlapci chodí do pánských šaten v doprovodu rodiče mužského pohlaví a dívky do dámských šaten v doprovodu rodiče ženského pohlaví.  V šatnách, ve sprchách se všichni budou chovat bezpečně jak k sobě, tak k druhým a budou dodržovat Lázeňský řád. Je na uvážení rodičů, zda své dítě budou doprovázet do šaten nebo až na bazén. Instruktor plavání přebírá zodpovědnost za děti až na bazénu.

NAHORU